dsthdientu
hoidap
Số lượt truy cập
000630992

Thông báo

Tài liệu Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn...

Quyết định khen thưởng cấp nhà nước thành tích năm 2013...

Mẫu hướng dẫn Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị tặng khen thưởng năm 2014...

Hướng dẫn công tác tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2014...

Video

Ảnh hoạt động

Liên kết Website