dsthdientu
hoidap
Số lượt truy cập
000371926

Thông báo

Mẫu Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng ...

 \r\nHướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ V\r\n ...

Về việc rà soát hồ sơ thành tích kháng chiến tồn đọng...

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014. Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu ...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chính quyền làm dân vận khéo”và “Năm dân vận chính quyền 2014 - 2015” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội X Đảng bộ Tỉnh...

Video

Ảnh hoạt động

Liên kết Website