Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Đưa công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực tế

- Đó là một trong những mục tiêu của Hội thảo góp ý dự thảo quy chế về công tác thi đua - khen thưởng tỉnh Đồng Tháp năm 2012, được Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức vào ngày 17/7, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội thảo góp ý dự thảo quy chế 
về công tác thi đua - khen thưởng tỉnh Đồng Tháp

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế về công tác thi đua - khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất. Trong đó, có đại biểu đóng góp về mức 30% danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ở từng cơ quan, đơn vị là chưa phù hợp với những cơ quan, đơn vị sử dụng ít lao động. Về quy định thời gian nghỉ việc không xét thi đua là 45 ngày, theo nhiều đại biểu là quá dài so với thời gian công tác thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Có ý kiến băn khoăn về quy định xét thi đua đối với đảng viên là phải đạt mức đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ gắn với đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa rất khó thực hiện ở nhiều địa phương.

Cũng có đề xuất dự thảo cần quy định công nhận các tác phẩm bao gồm: báo chí, truyền hình, văn học v.v.v đã đạt giải cấp trung ương thì được xem như là sáng kiến cải tiến kỹ thuật để xem xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Ông Lê Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo, đồng thời mong muốn các đại biểu quán triệt tinh thần hội thảo đến các đơn vị trực thuộc để đưa công tác thi đua - khen thưởng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

 Minh Trường

 

dsthdientu
hoidap
Số lượt truy cập
000238006

Thông báo

Danh sách 2 kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2013...

Danh sách kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2013...

Tài liệu hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013...

Video

Ảnh hoạt động

Liên kết Website