dsthdientu
hoidap
Số lượt truy cập
000297326

Thông báo

Về việc rà soát hồ sơ thành tích kháng chiến tồn đọng...

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014. Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu ...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chính quyền làm dân vận khéo”và “Năm dân vận chính quyền 2014 - 2015” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội X Đảng bộ Tỉnh...

Công văn số 792-CV/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng...

Luật thi đua, khen thưởng...

Video

Ảnh hoạt động

Liên kết Website