Tuổi trẻ Đồng Tháp nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

5 năm qua, từ năm 2007 – 2012, Đoàn Thanh niên trong tỉnh đã phát hiện, tổ chức biểu dương và nhân rộng các mô hình (MH), điển hình tiên tiến trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, với 21 MH cấp tỉnh và 38 MH tương đồng được giới thiệu trên các lĩnh vực như: tuyên truyền giáo dục; nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế; xã hội tình nguyện; xây dựng tổ chức; giáo dục và đào tạo.


Tọa đàm thanh niên với văn hóa giao thông 
Ảnh: Hoàng Phương

Từ việc giới thiệu nhân rộng các MH điển hình đã tạo được động lực, khuyến khích phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống Đoàn. Đặc biệt, có nhiều MH đã tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội như MH “Nhịp sống trẻ” gắn với giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, MH “Diễn đàn gia đình và thanh niên với văn hóa giao thông” gắn với nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, MH “Thắp sáng đường quê” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới,... đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Bên cạnh đó, các MH còn góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhân rộng các MH điển hình sau các hội nghị nhân rộng chưa tập trung, còn nhiều đơn vị không vận dụng thực hiện được; một số MH sau khi được chọn để nhân rộng không còn duy trì hoạt động, một số MH hoạt động theo lối mòn, chậm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động dẫn đến không thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, nhân rộng các MH chưa thực hiện thường xuyên. Một số cấp ủy địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trong việc đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu định hướng MH riêng để phát triển, tổ chức nhân rộng và tạo nguồn giới thiệu cho tỉnh.

Đội ngũ cán bộ đoàn thể chủ chốt thường xuyên thay đổi nên còn hạn chế trong việc nắm bắt và duy trì hoạt động của MH; còn ngại khó, chưa quan tâm nghiên cứu nhân rộng các MH phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Kinh phí hoạt động của đoàn thể cơ sở thấp, một số MH không có kinh phí hỗ trợ hoạt động, nên việc duy trì, nâng cấp và tổ chức hoạt động thường xuyên còn hạn chế. Công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, các MH điển hình tiên tiến chưa kịp thời. Đó là những nguyên nhân làm hạn chế việc thực hiện nhân rộng các MH.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nhân rộng, phát triển các MH hiệu quả, các đoàn thể tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với việc phát hiện, phát huy những sáng kiến, cách làm mới có hiệu quả từ cơ sở để chọn các MH nhân rộng cấp tỉnh, đồng thời khen thưởng các MH tiêu biểu xuất sắc nhằm động viên và gắn với việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, phát triển kinh tế trong thanh niên.

H.H

(theo : baodongthap.com.vn)

Đồng Tháp phát triển giao thông nông thôn

100% đường giao thông từ tỉnh đến xã đã thông xe hai bánh và 85% đường thông xe 4 bánh là những con số ấn tượng về phát triển giao thông nông thôn ở Đồng Tháp. Có được những kết quả này, ngoài quyết tâm chính trị của chính quyền địa phương là sự đồng lòng của mỗi người dân.

Chỉ đáp ứng 50% nhu cầu

Phát triển GTNT được tỉnh xác định là một tiêu chí quan trọng trong mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những năm đầu của thập niên 90, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển GTNT, xem đây là một trong những mũi đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể nhân dân để đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò giám sát của người dân trong xây dựng các công trình. Công tác xã hội hóa đầu tư hạ tầng GTNT được khuyến khích, nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp ngày công lao động, vật liệu, tiền vốn, hiến đất, cây cối hoa màu làm đường giao thông... các tuyến GTNT liên xã, liên ấp dần hình thành và phát triển mạnh, mở ra cách làm mới và đúng, đó là: “Cây cầu là đầu con lộ”. Bắt đầu từ năm 1995 – 2009 phong trào “Xóa cầu khỉ - giảm cầu vĩ - tăng cầu ván” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh được phát động. Từ hiệu ứng lan tỏa của phong trào, một chương trình mới được phát động với tiêu chí “Xóa cầu khỉ - giảm cầu vĩ - tăng cầu ván – ráng cầu xây”. 110.000 ngày công lao động, xây dựng mới 5.972 và sửa chữa 5.415 chiếc cầu, trị giá hơn 360 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ đáp ứng được gần 50% nhu cầu thông xe 2 bánh và đi bộ của nhân dân.

Nhân dân hiến đất làm đường

Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng các công trình công cộng và cầu, đường GTNT. Qua đó, nhân dân ở nhiều địa phương như: thành phố Cao Lãnh hiến 40.306m2 đất làm vỉa hè; huyện Tháp Mười hiến 65.600m2 đất, hơn 67 tỷ đồng và hơn 87.000 ngày công lao động; huyện Cao Lãnh hiến hơn 56.000m2 đất, đóng góp trên 40 tỷ đồng và 36.000 ngày công lao động để xây dựng cầu, đường GTNT… Trong đó, có những hộ gia đình tiêu biểu như ông Nguyễn Phước Hòa, Huỳnh Văn Khương cùng ngụ tại Phường 6, thành phố Cao Lãnh hiến trên 800m2 đất thổ cư và trên 14 triệu đồng; hộ ông Lê Võ, Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Đắc Khanh, thị trấn Sa Rài hiến 6.225m2; hộ ông Võ Văn Đức xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, hiến 4.000m2 đất để làm nghĩa địa nhân dân; gia đình ông Nguyễn Văn Chóng, xã Tân Huề hiến 1.000m2 đất thổ để làm trường học... Ngoài việc vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, công sức, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo như xã An Hòa, huyện Tam Nông đã vận động người dân bán diện tích gốc rạ cho chủ vịt đàn từ nơi khác đến, thu được mỗi năm trên 200 triệu đồng và đã đầu tư xây dựng được hơn 10km đường...

Từ quyết tâm của chính quyền và đồng thuận cao của nhân dân, đến nay, 100% đường giao thông từ tỉnh đến xã đã thông được xe 2 bánh và 85% đường cho xe 4 bánh. Cách làm của Đồng Tháp một lần nữa hiện thực hóa phương châm “ý đảng lòng dân”, sự đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân hộ gia đình là một minh chứng sống  động cho sự đúng đắn của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Trần Thắng
(theo : daibieunhandan.vn)

Trung đoàn bộ binh 320 Phát động thi đua “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 nhất”

Nội dung đợt thi đua xác định: 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, xác định tốt tư tưởng ra sức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện; đảm bảo 100% quân số, vũ khí, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Ký kết giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thi đua giành 3 nhất: nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động thi đua hiệu quả nhất. Ban chỉ huy Trung đoàn bộ binh 320 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức chấm điểm chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém thông qua những lần giao ban, hội ý hàng ngày.

Thanh Lạc

(Nguồn : Báo Đồng tháp Online)

Thị xã Sa Đéc Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

UBND thị xã Sa Đéc vừa triển khai phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc- Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013).

Theo đó, đợt thi đua sẽ có 8 phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh”; “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội”; “Bảo vệ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số”; “Thanh niên làm chủ đất nước; “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”; “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

UBND thị xã yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung thi đua đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. UBND thị xã xem xét khen thưởng chuyên đề cho các tập thể, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UNBD các xã, phường và các khóm, ấp có phong trào thi đua tốt và hiệu quả.

Thanh Nghĩa

(Nguồn : Báo Đồng Tháp Online)

Hiệu quả từ nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến

Từ năm 2007 đến nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh tổ chức nhân rộng hàng trăm mô hình điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Vận động xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn

Thời gian qua, MTTQ phát huy có hiệu quả vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thông qua việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. MTTQ các cấp đã bồi dưỡng, tổ chức nhân rộng gần 20 mô hình điển hình tiên tiến như: “Tổ liên kết sản xuất kinh doanh”, “Vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường nông thôn”.

Hội Nông dân tiếp tục nâng cao phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm nòng cốt trong các phong trào sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thông qua việc nhân rộng các mô hình “Tổ hùn vốn xây nhà kiên cố”, “Tổ hợp tác bơm nước”.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển và khẳng định vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập lao động, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc. Với nhiều phong trào thi đua, các cấp hội phụ nữ đã nhân rộng các mô hình: “Tổ, câu lạc bộ phụ nữ tiểu thương và công tác hỗ trợ phụ nữ tiểu thương phát triển kinh doanh”, “5 không, 3 sạch”... góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao đời sống kinh tế hộ nói chung.


Nhà ở khang trang của người dân từ mô hình “Hùn vốn xây nhà kiên cố”

Đoàn TNCSHCM tỉnh tích cực học tập và làm theo lời Bác, xung kích lập thân lập nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: “Tổ hợp tác đa dịch vụ”, “Tổ hợp tác gặt đập liên hợp”... qua đó giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, thúc đẩy phát triển kinh tê xã hội tại địa phương.

Nhìn chung, việc triển khai các mô hình điển hình tiên tiến đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua nhân rộng cách làm hay của các mô hình, nhiều cá nhân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Các mô hình khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa tạo được sự đồng thuận cao nhân dân. Đặc biệt tiếp tục phát huy tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dũng Chinh

(Nguồn  Báo Đồng Tháp Online)

dsthdientu
hoidap
Số lượt truy cập
000236680

Thông báo

Danh sách 2 kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2013...

Danh sách kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2013...

Tài liệu hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013...

Video

Ảnh hoạt động

Liên kết Website